De functie van de vrijwilliger thuis

De vrijwilliger van de VPTZ Zuidwest Friesland kan thuis de taken van de mantelzorger voor een dagdeel overnemen. Dit kan overdag, ’s avonds en soms ook ’s nachts nodig zijn.
Gedacht kan worden aan de volgende taken:
- ondersteuning bieden bij de dagelijkse verzorging, b.v. assisteren van de (Thuis)zorg bij het wassen en verschonen van de zieke, de toiletgang en het bed opmaken. Maar ook door hulp te bieden bij het eten en drinken, etc.;
- een luisterend oor bieden, door aandacht te hebben voor het levensverhaal van de zieke, samen muziek luisteren, een spelletje doen, voorlezen of gewoon door stil te zijn en aandacht te hebben voor de zieke en zijn/haar situatie;
- bieden van emotionele en sociale ondersteuning aan de zieke, diens familie en
naasten;
- waken bij de zieke als dat voor mantelzorgers te zwaar wordt. Het er zijn … is veelal voldoende.

De taak van de vrijwilliger in de hospice

Naast bovengenoemde taken heeft de vrijwilliger in de hospice een taak als gastvrouw/gastheer en is zij/hij aanvullend aanwezig, naast familie of naasten.
Daarnaast verricht de vrijwilliger lichte huishoudelijke taken. Dit gebeurt dagelijks vanaf 7.00 tot 23.30 uur in aansluitende diensten van vier uur.

groot deel van de vrijwilligers 2017.

 

Andere vrijwilligerstaken

Naast bovengenoemde taken van de vrijwilligers thuis en in de hospice is er nog een aantal andere taken onder belangstellende vrijwilligers verdeeld, zoals administratieve taken, onderhoud van de tuin en de bloemen in de hospice, de bibliotheek, de commissie kwaliteit, etc.

Ook zijn er vrijwilligers die ingezet kunnen worden voor het houden van presentaties en het deelnemen aan beurzen e.d.