Privacyreglement AVG

Binnen onze organisatie hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens wordt omgegaan. Om kwalitatief optimale zorg te kunnen bieden is het noodzakelijk dat persoonsgegevens  van gasten en diens naasten worden opgenomen en bewaard in een aantal zorgsystemen. Onze organisatie hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.

In een privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Klik hier voorinzage van het privacyreglement van de VPTZ-ZWF 

Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy binnen onze organisatie of de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen.