DSC_0886.JPG

De VPTZ-ZWF biedt met haar vrijwilligers hulp en ondersteuning aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen en aan hun naasten. Dit kan thuis en in verzorgings-en verpleeghuizen, maar ook in ons hospice "De Kime".

Juist in de laatste levensfase is kwaliteit van leven belangrijk en wij willen daar zoveel mogelijk aan bijdragen. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid met respect voor eigen keuzes en levenswijze zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Onze ambitie is dat iedere inwoner van Zuidwest Friesland ondersteuning en/of opvang kàn krijgen in de laatste fase van het leven.

Centrale waarden in ons werk zijn:

Autonomie     Compassie     Aandacht     Waardigheid     Nabijheid

Klik hier voor het beleidsplan 2014-2018