Het bestuur

Het bestuur van de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland bestaat uit vijf leden. De leden zijn op persoonlijke titel in het bestuur gekozen en vertegenwoordigen geen organisatie of instelling. Bestuursleden zijn op vrijwillge basis aangenomen binnen de Stichting VPTZ Zuidwest Friesland en ontvangen dus geen beloning voor hun werkzaamheden.

Te weten :

 


Het bestuur draagt zorg voor het reilen en zeilen van de stichting en voor de aansturing van de coördinatoren. Taken en bevoegdheden staan beschreven in de statuten van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg Zuidwest Friesland. Er zijn ook aandachtsgebieden benoemd waarop individuele bestuursleden als eerste aanspreekbaar zijn.

De aandachtsgebieden zijn:

Klik hier voor het jaarverslag 2017.

 

Tuinb_Klein.jpg

Secretariaat van het bestuur:
Mw. J. de Jong
p/a Westhemstraat 46
8608 BG Sneek