Aanmelding voor hulp thuis

Voor informatie of hulpvragen kunt u contact opnemen op werkdagen met de coördinatoren van de VPTZ Zuidwest Friesland: telefoon 0515 430604
Voorafgaand aan de inzet van vrijwilligers vindt in de regel een kennismakingsgesprek plaats om de hulp zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. Voor deze hulp is geen indicatie nodig.


Aanmelding voor hulp in de hospice

Ieder die informatie wenst of in aanmerking wil komen voor zorg in de hospice, kan op werkdagen contact opnemen met de coördinatoren van de VPTZ Zuidwest Friesland : telefoon 0515-430604.   
Deze aanmelding kan worden gedaan door de huisarts, de (wijk)verpleegkundige, een specialist van het ziekenhuis, maar ook door de persoon zelf of door een familielid. De wijkverpleegkundige van het team dat verantwoordelijk is voor de verpleegkundige zorg binnen de hospice zal vervolgens het benodigde zorgpakket regelen bij de zorgverzekeraar. Voor opname in de hospice is wel noodzakelijk dat een behandelend arts aangeeft dat er een levensverwachting is van minder dan drie maanden.

Als er op dat moment geen plaats is in de hospice wordt er naar alternatieven gekeken.

20 mei 2012 (13).jpg
 hal.